About us

Cash for Conservation Program - Tunza Mazingira Upate Pesa

Platform Carbon Trading (PCT)

Programu ya Platform Carbon Trading (PCT) inalenga kuwalipa wakulima wadogo na wakubwa na wamiliki wa mashamba ambao wanazingatia au watakubali kilimo na kilimo mseto kinachozingatia hali ya hewa na mazingira. Wakulima hawa watazawadiwa kupitia malipo ya fedha taslimu na usambazaji wa pembejeo za kilimo bila malipo.

Unalipwa kama wewe ni mtu ambaye:

  1. Amepanda au atapanda na kutunza miti.
  2. Amepanda au atapanda nyasi kwenye maeneo yenye mteremko na yasiyolimwa.
  3. Atalinda mazingira asilia dhidi ya upotevu na uharibifu.
Njia ya Kulipwa
kenya, water fall, water-2110740.jpg